Fenzinai

FKB - Vilniaus fantastų klubo biuletenis: 1981 - 1982 m. Parengti ir išleisti 6 numeriai. Redaktorius Gediminas Beresnevičius. Keturis fenzino numerius galima atsisiųsti: www.fantastika.lt/content.php?id=512  Tai pirmasis fantastikos fenzinas Lietuvoje. Leidinys spausdintas rašomąja mašinėle, daugintas per kalkę  iki 5 egzempliorių tiražu. 

Denebolos šviesa (Tam, kas mėgsta fantastiką): 1986, 1990 - 1998 m.. Fenzinas buvo leidžiamas ir savarankiškas, ir "Vilties daigo" sudėtyje. Viso pasirodė 61 numeris. Leidinio redaktorius visais leidybos periodais buvo A.Kalnikas. Kai kuriuos šio fenzino numerius jau galite svetainėje susirasti ir paskaityti: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-  denebolos-sviesa/  . Tai pirmas fenzinas fantastams Žemaitijoje. Leistas jis  įvairiais būdais. Pirmieji numeriai buvo rankraštiniai. Tik  1991 m.  keli žiemos periodo numeriai ir mažuma vėlesnių  spausdinti mašinėle, o egzemplioriai dauginti per kalkę. Daugelis vėlesnių numerių taip pat buvo rankraštiniai. Visi pirmieji numeriai iki 1991 m. dauginti tik iki 5 egz. Vėliau leistieji  - iki 25 egz.

   

Fantastas apie visatą: 1986 m., redaktorius Petras Jankauskas. 

Mūsų pastogėje: 1987 m., redaktorius P.Jankauskas.

Kibirkštis: 1987 m., fantastikos, kartofantijos ir kūrybos fenzinas. Išleisti keli numeriai. Redaktorius A.Kalnikas.

AKPJ: 1987 m., parengti ir išleisti 3 šio rankraštinio leidinio numeriai; redaktorius P.Jankauskas.

Akapėja: 1987 m.,  išleistas 1 numeris, o antras buvo paruoštas. Fenzino redaktorius A.Kalnikas. Fenzinas iš visų lietuviškų fenzinų išsiskyrė tuo, kad buvo spausdinamas vadinamąja "graždanka" - lietuviškas tekstas rusišku šriftu.

Fantastikos horizontai: 1988 m., išleistas vienas numeris; redaktorius A.Kalnikas. Fenzine pirmąkart rašyta apie kartografinę fantastiką, yra pirmasis filksingo pavyzdys Lietuvoje ("Pirmyn fantastai nužemintieji" - tekstas pagal įžymų "Internacionalą" ).

InfoSFera: 1989 - 1990, 1992 - 1998 m., redaktorius Gediminas Beresnevičius. Tai informacinis o tuo pačiu ir  literatūrinis fenzinas, labai įtakojęs savo metu visų kitų klubų leistus fenzinus. Šiuo metu svetainėje yra devyni numeriai, kuriuos galima laisvai atsisiųsti. Pirmieji numeriai  pateikti čia: www.fantastika.webnode.com/products/reference-2/

    

N.N.N.: 1989 m., išleisti 3 numeriai, redaktorius P.Jankauskas. 

NvAF (Ne vien apie fantastiką) su priedu "Laisvasis skyrelis": 1989 m., redaktorius  A.Kalnikas.

The Contact: nuo 1990 m.  anglų kalba leistas fenzinas, kurį maketavo ir platino VFK "Dorado" klubas. Pasirodė 8 numeriai. Duomenys apie minėtą leidinį bus dar patikslinti.

Terra phantasia: 1990m., "Fantazuojančių vaikų lygos" fenzinas. Leidinį rengė Žydrūnas Vanagas ir Žilvinas Šiurna. Iš viso buvo išleisti keturi fenzino numeriai. Maketuotas spausdinimo mašinėle, daugintas "Era". Archyve yra tik paskutinis fenzino numeris, kuris pažymėtas 4 Nr. Likusieji leidinio numeriai gali būti išlikę pas R.Žymantą.

Klaustukas: 1990 - 1993, redaktorius Saulius Budinas. Tikslios statistikos neturiu, tačiau fenzino du numerius jau galite rasti čia:  www.fantastika.webnode.com/products/klaustukas/

Paskutinis žingsnis: 1991 m., redaktorė Žaneta Gasytė

Traiho žemė: 1991 m. kovo 24 d., išleistas tik vienas numeris. Fenzine pirmąkart Lietuvoje vyrauja beveik vien tik kartografinė fantastika. Redaktorius P.Jankauskas.

PJ. rankraštis "Traiho žemė": 1991 balandžio 13 d. išleistas rankraštinis P.Jankausko fenzinas. Yra tik vienas numeris.

 

Nuo - begalybės iki + begalybės: išėjo 9 numeriai, kurie pasirodė 1991 m. Redaktorius P.Jankauskas.

Paskutinis šauksmas: 1992 - 1993 m., fantastinė kūryba ir fendomo naujienos redaktorė Žaneta Gasytė. Vienas fenzino numeris, parengtas specialiai Vilniuje vykusiam Euroconui (1996 m.). Jo redaktorius A.Kalnikas. Šį specialų numerį galite rasti čia: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-paskutinis-sauksmas/

Žingsnis po žingsnio: 1992 m., išleisti 7 numeriai su priedais. Redaktorius Tadas Talaikis.

VVV: Vilniečių fantastikos fenzinas. Mano asmeniniame archyve nėra nė vieno šio fenzino numerio, tikslios leidinio statistikos dar neturiu (aut. past.).

LUX: Vilniečių fantastinių stalo žaidimų mėgėjų fenzinas. Mano žiniomis išleisti du numeriai, asmeniniame archyve leidinio neturiu (aut. past.).

Vilties daigas: 1991 -  1998 m. Žemaitijos fantastų klubo "Fajetai" fenzinas. Leidinys buvo leidžiamas ir savarankiškas, ir drauge su "Denebolos šviesa". Keletą numerių išėjo "Varūnos" sudėtyje.  Redaktorius A.Kalnikas. Vienas numeris jau Jūsų teismui: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-vilties-daigas/ Fenzinas 1993 m. "Lituanicono" metu buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje leidžiamu mėgėjišku fantastikos leidiniu.

Nesvarumo būklė: 1991 - 1994 m. Alytaus fantastikos mėgėjų klubo "Soliaris" fenzinas. Netolimoje ateityje šį fenziną bus galima  pasiskaityti. Fenzinas "Lituanicono" metu 1992 m. buvo pripažintas geriausiu mėgėjišku fantastikai skirtu leidiniu. Nepatikrintais duomenimis šio fenzino išleista 28 nr.

 

Balionas: komiksus propagavęs fenzinas. Duomenys apie šį leidinį bus patikslinti.

Comics: komiksus propagavęs fenzinas. Leidinyje buvo daug fantastinių komiksų (tiek užsienietiškų, tiek ir lietuvių autorių kūrybos). Informacija apie šį fenziną bus patikslinta.

Apgaulinga šviesa: 1993 - 1995 m. LCFK "Transsfera" fenzinas, išleisti 22 Nr.. Redaktorius Aivaras Tamulaitis.

 

Žaltvykslė: ŽFK "Fajetai" Vilniaus frakcijos leidinys. 1993 m. išleistas 1 numeris. Leidinį parengė Aistė Vaginaitė, Dalia Bataitytė, Aurelija Dagilytė ir Juozas Meldžiukas.

Zauras: 1994 m. S. Budino Kaune leistas fantastikos fenzinas. Išleisti du numeriai. Duomenys apie šį fenziną bus patikslinti.

Juodas kraujas: fenzinas buvo orientuotas sunkiosios roko muzikos mėgėjams, tačiau mano žiniomis jame publikuota nemažai fantastikos. Fenzinas buvo leistas Kaune. Asmeniniame archyve nė vieno numerio nėra, todėl detalesnių duomenų apie leidinį neturiu.

Varūna: 1994 - 1998 m., Pakruojo fantastų klubo "Selija" fenzinas. Jau galite pasiskaityti pirmuosius numerius:  www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas%20%22var%C5%ABna%22/

Fantastika: vieno žmogaus leistas fenzinas, išleidimo data tikslinama. Mano žiniomis išėjo tik vienas numeris, kuris yra mano asmeniniame archyve. Fenzino redaktorius Algimentas Meliūkštis. Fenzino pirmą ir vienintelį numerį galima rasti čia: https://fantastika.webnode.com/products/fenzinas-fantastika/

Dorado raganos: pradėtas nuo 1994 ir leidžiamas iki  šiol. Vilniaus fantastų klubo moteriškojo sparno fenzinas. Asmeniniame archyve yra beveik visi šio fenzino numeriai. Daugiau apie  patį leidinį galima rasti:  https://www.qedata.se/dr/ . Svetainėje galima paskaityti ankstesniuose numeriuose publikuotus straipsnius ir kūrinius.

Zona X: 1995 m., ŽFK "Fajetai" informacinis fenzinas, pasirodė tik vienas numeris; redaktorius A.Kalnikas. Numerį galite rasti čia: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-zona-x/

Visatos pulsas: 1996 - 1999 m. Kazlų Rūdos fantastikos mėgėjų klubo "Pulsaras" fenzinas, išleisti septyni numeriai. Redaktorius Kęstutis Rakauskas. Svetainėje pateikti du numeriai:https://fantastika.webnode.com/products/fenzinas-visatos-pulsas/

Krikštolinis rutulys: 1997 m. fantastų klubo Kauno fantastų klubo "Fata morgana" leidinys, redaktorius Edvinas Klimenka. Mano žiniomis išleistas vienas numeris. Šį fenziną parsisiųsite iš šio puslapio: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-krikstolinis-rutulys/

Fenikso plunksna: pradėtas leisti 1997 m. Kauno fantastikos mėgėjų klubo "Feniksas" fenzinas. Tikslios statistikos neturiu. Asmeniniame archyve yra tik kai kurie numeriai. 

Doradono velniai: humoristinė "Dorado" raganų parodija. Išleisti trys numeriai. Fenzinas išleistas 1997 m. Autoriai nėra aiškūs.

Yra: 1999 - 2000, 2001 - 2002 m. Išleisti 6 numeriai. Redaktorius A. Kalnikas. Pasiskaitymui: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-yra/

Monai: fenzinas skirtas fantastinio vaidmenų žaidimo "Kariai ir magai" mėgėjams. Duomenys apie fenziną dar tikslinami. Mano duomenimis šio fenzino kol kas parengta 11 numerių. 

Express biuletenis: Lituaniconų metu parengti, dalyviams ir organizatoriams platinti specialūs fenzinai. Duomenys apie juos dar tikslinami. Fenzinus galima parsisiųsti ir paskaityti: www.fantastika.lt/content.php?id=511

Midgardo legendos: pirmas numeris parengtas 2004.03.25. Tikslios leidinio statistikos neturiu. Fenzino archyve nėra.

Kita diena: 2004 - 2005 m. ŽFK "Fajetai" fenzinas. Išleisti du numeriai. Trečias numeris parengtas, tačiau neišleistas. Redaktorius A. Kalnikas. Visus numerius galima rasti čia: www.fantastika.webnode.com/products/fenzinas-kita-diena/

 

Lietuvoje leidžiami ir internetiniai fenzinai. Naujausias yra talpinamas adresu: http: //fi.iliuzija.net/index.php . "Fi" - gana rimtas lietuvių kūrinius publikuojantis elektroninis fenzinas, pradėtas leisti 2012 m. Išleisti 4 numeriai. Leidinyje publikuojami tik svetainėje www.rasyk.lt autorių fantastika bei straipsniai.

 

 P.S. Duomenys bus patikslinti ir papildyti.

Kol dar nesutvarkiau fenzinų duomenų bazės, šiuo metu pateikiu tik kuklius samprotavimus apie mėgėjišką leidybą. Tai rašinys apie mėgėjiškus leidinius, tad dėsčiau pamąstymus ne vien apie fantastikos fenzinus. Straipsnį rašiau prieš dešimt metų, todėl naujausių duomenų jame nėra.

 

 

Pasamprotavimai apie mėgėjišką leidybą

Dažniausiai mėgėjiškais leidiniais vadiname tokius, kurių tiražas tesiekia 100 ar net mažiau egzempliorių. Kartais tokių leidinių tiražo suma viršija šią ribą, tačiau jie visi platinami ne kaip įprasti spaudiniai, juos leidžia savanoriai mėgėjai, ne profesionalai. Tokie spaudiniai nėra oficialiai įregistruoti. jų leidėjai labai retai susilaukia finansinės sėkmės.

Mėgėjiški periodiniai (ir ne) spaudiniai pasaulyje leidžiami nuo seno, o Lietuvoje jų ištakos siekia, ko gero, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, kuomet pavieniai entuziastai nedideliais kiekiais leido ir platino įvairaus profilio nelegalias knygas bei laikraščius. Leidėjų tikslas  ne finansinė nauda, o idėjinis pašaukimas. Tų knygelių ir laikraštukų kiekis, kaip ir minėta, buvo mažas, o periodiniai leidiniai nereguliarūs.
Po Antrojo pasaulinio karo mėgėjiški leidiniai nelegaliai spausdinti ir platinti siekiant pasipriešinti okupacijai. Žymiausias sovietinio laikotarpio leidinys - "Alma mater" leistas Vilniuje 8 - tojo dešimtmečio pabaigoje. Slapta mažais kiekiais buvo platinami religinio ar pusiau religinio turinio, tačiau politinę potekstę išsaugoję spaudiniai.
Labiausiai mėgėjiška leidyba klestėjo nuo 1987 -88 m. Savo laikraštukus pradėjo platinti įvairių muzikos srovių gerbėjai, naujų tikėjimų išpažinėjai (pvz. krišnaitai, o vėliau neopagonys ir t.t.). Fantastikos mėgėjai savo pirmą penkių egzempliorių spaudinį parengė dar 1981 m. Jis vadinosi "Vilniaus Universiteto fantastų klubo biuletenis". Kitas fantastų laikraštukas pasirodė Viešvėnuose (Telšių r.) . 1986m. Vadinosi "Tam, kas mėgsta fantastiką",  l990m. perkrikštytas į "Denebolos šviesą'", leistas iki iki 1998m. (pasirodė 60 numerių). Pirmąjį fantastų leidinį rengdavo G.Beresnevičius, R.Buivydas ir A.Kakaras, antrąjį - šių eilučių autorius.
Ko gero, mėgėjiška leidyba (be muzikos mėgėjų) turtingiausi būtent fantastai. Ilgą laiką ėjo Vilniaus fantastų klubo "Infosfera" (leista 1989-1998m., redaguota G. Beresnevičiaus), "Dorado" raganos" (nuo 1994m. iki šiol.). Beje, tai ganėtinai solidus jau Švedijoje maketuojamas ir leidžiamas lietuviškas spaudinys. Kaune kurį laiką spausdinta "Fenikso plunksna", o Pakruojo fantastai platino savo fenziną "Varūna" (žodis "fanzine" iš anglų kalbos išvertus reiškia "mėgėjišką laikraštį"). Pakruojiečiai savo spaudinį platino 1994 - 1999 m. Plungiškiai gali pasigirti neilgam atgaivinę "Yra" (pirmi numeriai išleisti Telšių "Fajetų" klubo 1999m.). Tokių ir panašių fantastikos mėgėjų leidinių yra, būta ne vienas ir ne du.
Sugrįžtant prie muzikos gerbėjų spaudinių, būtina paminėti, kad metalistai, kitų roko atmainų bei alternatyvios ir vadinamosios progresyvios muzikos fanai nuo devintojo dešimtmečio pabaigos leido ir leidžia ne vieną dešimtį laikraštukų ir žurnaliukų.
Ne paslaptis, kad daugelyje vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokiniai leidžia mokyklinius laikraščius. Įvairių mokymo įstaigų studentai taipogi užsiima šia veikla. Anksčiau ėjo Klaipėdos pedagoginio instituto "Studenčiokas", vilniečių "Jokios prasmės", Telšių ATDM leido "Šomuda" ir daugelis kitų.
Ne išimtis ir literatai. Kaune ir Jurbarke, mano žiniomis, buvo leidžiami   klubiniai laikraštukai. Telšių literatai 1996- 1999m. platino mažatiražį laikraštėlį "Šatrijos papėdėje", pasirodė 12 numerių. Pastarąjį pradėjo redaguoti A.Varnelienė. Po to ilgai redaktoriavo A.Kakanauskas, kuris parengdavo ir Žemaitijos bei pagonybės istorijos mėgėjų laikraštuką "Gabija". Paskutinį "Šatrijos papėdėje" numerį redagavo ir parengė vėl kita redkolegija. Leidinio tiražas buvo iki 99 egzempliorių.
Plungėje "vingiorykštiškių" kancleris A.Kakanauskas 2000 metais leido "Vingiorykštės žiedlapį". Pasirodė tik du numeriai.
Kiti klubai dažnai apsiriboja jau periodinėje spaudoje profesionaliai parengtais pastoviais ar laikinais literatūriniais puslapiais. 
Mėgėjiškų leidinių kategorijai galima priskirti ir kūrėjų parengtas mėgėjiškas knygeles, kurių bendras tiražas tesiekia nuo vieno iki kelių dešimčių vienetų. Tai ne kartą mėgino padaryti ir šių eilučių autorius, su literate N.Jankauskaite parengęs ir 2000 metais keturių egzempliorių tiražu išleidęs poezijos knygelę "Vėjo ugnis / Ugninis vėjas", vėliau vienas paruošęs apsakymų rinktinę "Personalinis žmogus".
Plungiškė literatė Stefanija Gribauskienė 1999 metais trijų egzempliorių tiražu išleido savo eilėraščių knygelę "Kai pražydo alyvos", o V.Toleikis - savo kūrybos sąsiuvinius. Kitų rajonų literatai taipogi leidžia tokias mėgėjiškas knygutes, kurias skaito ir vertina pažįstami, draugai, artimieji, tačiau oficialiai apie tai niekur neskelbiama.
Neabejotina, kad tokia leidyba daro įtaką kultūriniam ir literatūriniam gyvenimui, tačiau beveik nebandoma šių žinių surinkti, susisteminti ir apibendrinti. Ištisas veiklos baras - sienlaikraščių leidyba, pradedant paprasčiausiais informaciniais ir baigiant meniškai apipavidalintais literatūriniais stendais.
Akivaizdu, kad kiekviename krašte gyva mėgėjiška veikla, leidyba, pradedant vienu egzemplioriumi, baigiant visu tūkstančiu.
Norisi atkreipti dėmesį, kad laikraštis "Metų laikai", kurį parengdavo Plungės literatai (2001 - 2003 m.) buvo mėgėjiškas leidinys, nes jį rengė ne specialistai. Tačiau ne vien tuo apibrėžiamas leidinio mėgėjiškumas. Profesionalų leidinys gali būti mėgėjiškesnis nei visa širdimi į darbą pasineriančių mėgėjų paruoštas ir išleistas. Tai galima pastebėti paskaičius "Šatrijos papėdėje" ir "Dorado" raganų" numerius.
Šitas straipsnelis  - nėra baigtinis, nes čia pateikta informacija nėra pilna, o mintys - tik pasamprotavimai apie tai, ką dar neteko viešai paskaityti (turiu omenyje straipsnio temą). O gal turite savo nuomonę apie mėgėjišką leidybą, kūrybą bei kūrėjus? Kodėl daugelis jų imasi rašyti, piešti, muzikuoti? Kodėl rašantieji mėgėjai siunčia savo kūrinius į įvairias redakcijas, kad juos spausdintų? Tai noras išgarsėti ar paprasčiausiai būdas tapti pilnaverčiu visuomenės nariu, būti suprastu, išklausytu?

Arnoldas Kalnikas

 

Kokybiškiausių ir įtakingiausių visų laikų Lietuvių fantastikos fenzinų dešimtukas:

1. "InfoSFera"  (VFK "Dorado")

2. "Dorado" raganos" (VFK "Dorado")

3. "Varūna" (Pakruojo FMK "Selija")

4. "Fenikso plunksna" (Kauno FMK "Feniksas"

5. "Vilties daigas" (ŽFK "Fajetai")

6. "Denebolos šviesa" (ŽFK "Fajetai"/ nepriklausomas fenzinas, Telšiai)

7. "FKB" (VFK "Dorado")

8. "Nesvarumo būklė" (Alytaus FMK "Soliaris")

9. "Visatos pulsas" (Kazlų Rūda, FMK "Pulsaras")

10. "Monai" (Vilnius)