Kiti nesisteminiai dalykai

FANTASTINIO PAVADINIMO KONKURSAS "PAVADINIMAS"

Šis konkursas pirmąkart suorganizuotas 1989 spalio 15 dieną ir sumanymo iniciavo A.Kalnikas ir P.Jankauskas (tiesa, pirmas bandymas rinkti fantastinių pavadinimų topą buvo dar 1987 ir 1988 m., tačiau tąkart sumanymas taip ir neprigijo). 1989 - 2003 m. gyvavusio konkurso tikslas buvo  išrinkti fantastiškiausią, originaliausią savo prasme ir skambiausią fantastinį pavadinimą. Konkursas kurį laiką buvo rengiamas kiekvieną savaitgalį. Vėliau konkursai rengti rečiau. Konkursas gyvavo iki 2003  m. Pastarajį konkursą iš pradžių rengė autorinis tandemas AKPJ, o vėliau prisidėjo ir kiti  Žemaitijos fantastų klubo "Fajetai" nariai.  Trumpai pažinčiai šį kartą pateikiu geriausių pavadinimų topus iki 1998 m. ir kadaise gyvavusio konkurso taisyklių pradžią. 

1989 m.

1.      DUALIS +/o

2.      DRENOBLIS –

3.      GRENLANAS –

4.      HESTULANDIJA +

5.      FONGVAJA –

1990

1.      DEMA –

2.      TRAIHAS +

3.      SALOLINA +

4.      DUALIS +/o

5.      HOTSVIDANAS +

1991

1.      GONZYRAS ž

2.      BOTLAMSEILANS ∆

3.      KATLA o

4.      FONGWAITIBERAS –

5.      ANKERONAS ž

1992

1.      FENELARO ž

2.      ŽAKON ž, KOSTELERONAS*

3.      ACHENVALIJA –

4.      TEHANU o

5.      DREKMARAS –

1993

1.      YVLINGAS +

2.      HALDAJUS ∆

3.      JOINESAS +

4.      EFRISUNA ∆

5.      RYOFARDO ž

1994

1.      HALDAJUS ∆

2.      BARAGELIS J

3.      SUHAJUS ž

4.      SELEDAS + , ANVOJERAS +

5.       HAASVA ε

1995

1.      SOGORAS J

2.      GLEFRUADAS Θ

3.      SIKKINTAIRAS o

4.      REIZILA –

5.      VANMURAS ε

1996

1.      RAVENAS ž/o

2.      ENČURUMAS +

3.      GURUNDVAJUS o

4.      LATIRONA ¥

5.      SAPLEGATA –

1997

1.      SAPLEGATA –

2.      ERTONIJA š

3.      GLEFRUADAS Θ

4.      VENSIVA ¥ , ENČURUMAS ž, SAMELDYMAS ž

5.      KILOLONIAS ž

1998

1.      URUK – HAJAI o

2.      ŽITC‘MORAS +

3.      TRAVELDAS –

4.      GRASAS ž

5.      FESOTIJA –

 

Trumpi ženklų paaiškinimai:

 +/o  - pavadinimą sukūrė P.Jankauskas, bet toks pat buvo aptiktas kitų autorių fantastinėse knygose arba fantastlapiuose

 –  - A.Kalniko sukurtas pavadinimas

+ - P.Jankausko sukurtas pavadinimas

ž - Žanetos Gasytės sukurtas pavadinimas

∆ - P.Jankausko ir A.Kalniko sukurtas pavadinimas

o - išgalvotas, iš fantastinės literatūros paimtas pavadinimas

* - Sauliaus Budino sukurtas pavadinimas

J - Aivaro Tamulaičio sukurtas pavadinimas

ε - Elzės Hamilton sukurtas pavadinimas

Θ - Egidijaus Skricko / Pakruojo fantastų klubo "Selija" narių sukurtas pavadinimas

ž/o - Ž.Gasytės/ realus, iš literatūros paimtas pavadinimas

¥ - Jurgos Židonytės pavadinimas

š - Kristinos Šereikaitės pavadinimas

Čia pateikti tik tie fantastiniai pavadinimai, kurie dažniausiai buvo siūlomi į  konkurso topus. Kitąkart pateiksiu kiekvieno konkurso suvestines. Šį kartą rasite konkurso nuostatus, kurie buvo sukurti 1994 m. (iki tol galiojo šiek tiek paprastesnės nerašytos taisyklės).

 

NAUJOSIOS KONKURSO "PAVADINIMAS" TAISYKLĖS, KURIOS GALIOJO IKI KONKURSO GYVAVIMO PABAIGOS

1. Konkurso tikslas - išrinkti geriausius, originaliausius ir reikšmę (prasmę) turinčius pavadinimus.

2. Konkursas skaidomas į tris lygius: a) eilinės pakopos konkursus, kurie vyksta kas antrą savaitę (t.y. du kartus per mėnesį), renkami dažniausiai tik nauji siūlomi pavadinimai; b) sezono konkursus, kurių metu susumuojami rezultatai per tris sezono mėnesius (šešis mėnesius); c) proginius konkursus.

Proginiai konkursai  gali būti keletą kartų per metus ir įvairiomis progomis:

I. Konkurso "Pavadinimo" jubiliejui pažymėti, vyksta dažniausiai spalio mėnesio viduryje;

II. Metų pavadinimo rinkimai (Kiti, senesnių metų pavadinimai tuomet nerenkami);

III. Koks nors svarbus iš anksto nenumatytas eilinės pakopos konkursas (Nr. 50, Nr. 100, Nr. 150, Nr. 200, Nr. 250 ir t.t.). Toks konkursas vyksta ne taip, kaip eiliniai "Pavadinimo" konkursai, bet renkami senesni, praėjusių laikų pavadinimai. Atskirai tą pačią dieną renkami ir eilinės pakopos konkursas, pažymėtas tuo pačiu numeriu.

IV. Naujametiniai konkursai. Jų metu renkami įvairūs visų laikų pavadinimai.

3. Dalyvavimas konkurse. Dalyvauti gali kiekvienas norintis. Dalyviai gali siūlyti savo kūrybos ar kitų sukurtus fantastinius pavadinimus. Konkursui galima siūlyti ne tik pavadinimus, bet ir jų vertinimo top sąrašus. Tokiuose sąrašuose gali figūruoti tiek ir pačių dalyvių sukurti, tiek ir kitų autorių pavadinimai. Sąrašai gali būti du arba vienas. Pirmame pateikiamas topas, o antrame - naujai siūlomų pavadinimų paaiškinimai. Beje, antrasis sąrašas nėra visuomet privalomas, tačiau jo nepateikus kitiems konkurso pavadinimų vertintojams, iškyla grėsmė tiems pavadinimams būti neįvertintiems, nes niekas nesuprastų jų prasmės. Pavadinimai be paaiškinimų praranda šansą patekti į visuotinį topą (nors tikimybė į jį patekti tikrai nėra lygi nuliui), tačiau tokių kūrinių kiti paprasčiausiai nesupras. 

Asmeninį top sąrašą, jei šis siunčiamas į eilinės pakopos konkursą, tai jį sudarome iš 20 pavadinimų. Pirmoje vietoje įrašomas, rinkėjo nuomone geriausias pavadinimas. Žemiau jo esantys - prasčiau įvertintieji.

Proginiuose konkursuose  - sava tvarka. Paprastai dalyviai pateikia apie 50 pavadinimų sąrašą (prie jo jokių paaiškinimų nereikia, nes sąraše neturi būti neskelbtų pavadinimų).

Į sezono konkursą nereikia pateikti jokių sąrašų. Kokurso metu, naudojantis praėjusių konkursų duomenimis, susumuojami tik praėjusių įvykių rezultatai.

Eilinės pakopos konkursai, kaip ir minėta, vyksta pastoviai du kartus per mėnesį - vienas  pirmojoje pusėje, iki 15 d., o antrasis - iki mėnesio paskutinės dienos. Rezultatai konkurso dalyviams pranešami ve vėliau kaip per vieną savaitę.

Konkurso dalyviai gali būti ir kūrėjai, ir rinkėjai. Jei įvairiuose tradiciniuose konkursuose vyrauja dvi atskirybės (vertintojai ir kūrėjai), tai čia įmanoma šių dviejų "stovyklų" sintezė. Siūlykite arba rinkite tik pačius geriausius, reikšmingiausius, skambiausius ir originaliausius pavadinimus.

Kitą kartą pateiksiu kokiu principu vyko konkretūs pavadinimų vertinimai.

 

A.Kalnikas