Knygos ir kiti leidiniai

Okeanida, 1947 m., fantastinis romanas, 287 p.. Kūrinio autorius - išeivis iš Lietuvos rašytojas ir poetas Klemensas Jūra - Jūraitis. Išleista Vokietijoje. Apie romaną  tremtinių, pasitraukusius į vakarus leidybą ir kūrybą apžvelgiančiame veikale "Repertuarų pjūviai" gan kritiškai apie kitus ir pastarajį kūrinį kertama (pateikiu citatą tik apie romaną "Okeanida"):

"Ne ką geriau sutiktas ir tikrai fantastinis K. Jūros romanas „Okeanida“, kur diskusijos su fantastine būtybe (vandenyne gyvenančia Liūdesio Valdove Okeanida) forma autorius dėstė savo filosofines pažiūras į tų laikų visuomenę, meilę, pareigą ir kitus klausimus (bet tenka sutikti su to meto skaitytojais, kad būtent šiuo atžvilgiu romanas labiausiai atitiko fantastiniam kūriniui keliamus reikalavimus), kartu pateikdamas kelionių vandenynu iš Europos į P. Ameriką nuotykių aprašymą. Liudininkų žodžiais, K. Jūros kūrinys priminė prancūzų rašytojo P. Benua romaną “Atlantida”, kurio veikėja Atlantida gyveno Afrikos gelmėse ir viliojo vyrus, tačiau nuo pusės romano šis panašumas baigėsi – P. Benua iki galo išlaikė fantastinį koloritą, o K. Jūra nuo pasakojimo vidurio nuklydo į nuotykių, primenančių Sindibado, Robinzono Kruzo ir kitų, vaizdavimą."

Kaip iš tiesų yra  sunku pasakyti, nes šis kūrinys Lietuvoje taip ir nebuvo išleistas (romanas knygos pavidalu pasaulį išvydo tik vakaruose), tad paskaityti jo lietuviškai ar kokia kita kalba nėra jokių galimybių (nėra ir knygos viršelio, kurį būtų galima čia pateikti).