Sūduvos zoninis fantastIkos mėgėjų klubas "Sirijus 222" (Mariampolė)

Kazlų Rūdos fantastų klubas "Pulsaras"