Fantazuojančių vaikų lyga 

Tai fantastikos mėgėjus vienijusi organizacija, kurios idėjiniu ir realiu vadovu buvo Ramūnas Žymantas. Organizacijos priešistorė siekia net 1987 m., tačiau veiklos viršūnė buvo pasiekta 1989 - 1991 m. Veikos apogėjuje FVL  nariai leido fenziną "Terra phantasia", kurį redagavo ir leido Žydrūnas Vanagas ir Žilvinas Šiurna. Pastarojo fenzino buvo išleista 4 numeriai. Leidinys daugintas "Era", kurią tuo  metu teturėjo tik "Akmenės cementas". Fantastikos mėgėjai didelį dėmesį skyrė fantastikos propagavimui tarp vaikų ir jaunimo. Tuo tikslu organizuotos stovyklos ir žaidimai bei kiti renginiai. Kai kurie jų buvo reklamuoti netgi vilniečių "InfoSFeroje". Per vietos (Akmenės raj.) kabelinę televiziją buvo parengtos ir parodytos informacinės - pažintinės laidos, kuriose populiarinta FVL ir su ja susijusi veikla. Lietuvos radijas transliavo  interviu su vietiniais fantastikos mėgėjais.  FVL nariai dalyvavo pirmuosiuose "Lituaniconuose", vykusiuose Kaune. Svarbu paminėti ir tai, kad Fantazuojančios vaikų lygos organizacinė struktūra gerokai skyrėsi nuo įprastinių klubų, kadangi organizacijos nariais galėjo būti ne vien tik vietiniai Akmenės rajono fantastai, bet ir toliau gyvenantys fantastikos mėgėjai. Todėl ilgainiui organizacijoje suikūrė tarsi padaliniai - skyriai, vieniję ir kitų rajonų fantastikos mėgėjus. Mano žiniomis FVL priklausė nariai netgi iš Zarasų, o taip pat iš Mažeikių, Šiaulių ir kitų miestų bei rajonų...

Ilgainiui FVL veikla nugeso: nustojo ėjusi "Terra phantasia" ir dalinai, pasak R.Žymanto, "tai buvo paskutinis vėjo gūsis, sugriovęs šią oro pilį". Viena priežasčių, įtakojusi FVL krizę - G.Beresnevičiaus kritika, kurioje nedviprasmiškai buvo atsiliepta apie Naujosios Akmenės leistą fenziną. O gal paprasčiausiai leidėjams ir FVL organizatoriams pritrūko entuziazmo, kuris  nedidelėse periferijos organizacijose dažniausiai remiasi vieno arba vos tik kelių žmonių organizacine - kūrybine veikla, kuri niekada nėra beribė?

Akmenės fantastų klubas "Žiezdrė"

Fantazuojančių vaikų lygos tąsa buvo Ramūno Žymanto ir kitų fantastikos mėgėjų įkurtas Akmenės fantastikos mėgėjų klubas "Žiezdrė" (apie 1996 m.). Klubo nariai buvo sukūrę savo tinklalapį, kuriame skelbė savo kūrybą, mintis ir kitką. Klubiečiai mano žiniomis rinkosi nereguliariai. Platesnės veiklos šis fantastikos mėgėjų darinys nebuvo išvystęs, tačiau visgi paliko nežymų pėdsaką Lietuvos fendomo istorijoje...

Pakruojo fantastų klubas "Selija"

Pakruojo kardų brolija "Amberas"

Medikonių fantastikos mėgėjų klubas "Antaris"

Šiaulių fantastų klubas "Midgardas"

Šiaulių fantastų klubas "Daiskardas"