2001

15/10/2011 18:12

2001 m. balandžio  mėn. Plungėje susikūrė fantastų klubas “Astika”. Klubo įkūrimo iniciatoriai Arnoldas Kalnikas, Julija Mėčiuvienė ir Valdas Liaučys.