Du fenzinai ir keli straipsniai

25/10/2011 22:54

Metraštyje jau galite rasti keletą naujų dalykų. Pirmiausia stengiausi atnaujinti siuntinių skyrelį Jūsų teismui pateikdamas du panašių galimybių, tačiau gerokai tarpusavyje besiskiriančius fenzinus. Vienas jų - LCFK "Transsfera" leidinys. Jame rasite to klubo veiklos specifiką atspindėjusius straipsnius, klubo narių kūrybą.  Alytiškių "Nesvarumo būklėje" rasite to klubo narių fantastines miniatiūras ir publicistikos bandymus. Jei "Apgaulingą šviesą" rengė ir platino vyriškoji "linija", tai "Nesvarumo būklė" parengta ir išleista mergaičių ir merginų. Tai nesunkiai galima pastebėti lyginant pastarųjų fenzinų turinį net ir neskaičius šių leidinių autorių pavardes. Nepaisant šių faktų, abu fenzinai įdomūs ir savo istorine verte, ir tuo, kad jų dviejų niekaip nesupainiosi su kitais Lietuvoje leistais ir platintais mėgėjiškais leidiniais.

Fantastikos metraštyje taipogi rasite gerokai papildytą fenzinų sąrašą ir glaustą jų aprašą. Netgi pats nustebau sudėjęs visus leidinių aprašus, nes bendras pavadinimų kiekis jau viršija 40. Jau iš to galima spręsti, kad Lietuvoje fantastikos fenzinų leidyba buvo audringa, ir, palyginus su Latvijos ar Estijos fendomo istorija, mūsoji pasirodo esanti tarsi koks Klondaikas. Lietuvos fendomas gerokai turtingesnis už likusiųjų pabaltijo šalių fantastikos mėgėjų  istorija netgi krūvon sudėjus...

Į metraštį patalpinau pirmuosius nors ir ne naujus straipsnius. Tai vieni, tai kiti buvo publikuoti arba internete, arba popieriniu pavidalu seniau leistuose fenzinuose. Pradėjau "judinti" ir fendomo asmenybių skyrelį. Tiesa, kol kas parašiau apie Petrą Jankauską ir jo veiklą. 

Ramaus Jums skaitymo. O tuo tarpu esant galimybėms vis dar pildysiu tas, anot ankstesnių mano žodžių, "spragas". Manau, kad rezultatas palengva virs realybe. Gal ir realių skaitytojų atsiras, nes apie šį menką projektą kol kas atsiliepė tik pora žmonių. O gal kiti  šios svetainės dar nematė?

Arnoldas