1989

15/10/2011 17:43

1989 metų sausio mėnesį pradėta leisti Vilniaus fantastų klubo “Dorado” fenzinas “InfoSFera”. Pirmasis numeris pavadintas “Informaciniu laišku”. Šį numerį rengė Gediminas Beresnevičius,  Romualdas Buivydas, Ona Mickevičiūtė. Numeryje publikuoti straipsniai, žinutės, horoskopas. “InfoSFera” su vienerių metų pertrauka   ėjo   iki   1998m.   Vėlesniu   metu   leidinį redagavo   ir   leido   Gediminas   Beresnevičius. Paskutiniuosius numerius – Gediminas Kulikauskas. Iš viso išleista 47 numerių. “InfoSFera”  Lietuvos fendomo  istorijoje paliko ryškų pėdsaką. Jos dėka ne viename klube kilo mintis leisti ir savo klubinius leidinius. Fantastikos mėgėjai “InfoSFeros” dėka pastoviai buvo informuojami apie naujausius   Lietuvos   fendomo   įvykius,   numatomus organizuoti renginius, konkursus. Leidinyje įvairiais laikais buvo spausdinami lietuvių autorių fantastiniai kūriniai, pasitaikė kelos verstinės novelės, miniatiūros, eilės, publikuoti kritiniai ir apžvalginiai straipsniai, fenų laiškai, fantastinės literatūros ir filmų apžvalgos bei daigelis kitų ne mažiau reikšmingų dalykų. “InfoSFera” savo misiją atliko su kaupu ir pergyveno daugelį kitų klubų  leistų   trumpalaikių  fenzinų  (“Vilties  daigą”, “Terra   Phantasia”,   “Nesvarumo   būklę”   ir   kitus). Pažymėtina,   kad   pradinio “InfoSFeros” tiražo (200 egz) iki   šiolei   neaplenkė   joks Lietvoje leistas fenzinas. Be to, 1990 m.,   leidėjai parengė po vieną pastarojo leidinio numerį rusų   bei anglų kalbomis, o specialus   numeris,   skirtas pirmajam   “Lituaniconui”, padaugintas lietuvių kalba 1000 egz. tiražu! 

1989 m. balandžio 2 d. Alytuje susikūrė “Soliario” fantastikos mėgėjų klubas. Jo įkūrėju ir pirmininku per visą klubo  egzistavimo laikotarpį buvo  žurnalistas Stanislovas Sliužinskas, o nariai – moksleiviai (klubą lankė iki 10 fenų).