1995

15/10/2011 19:04
1995m. Sausio   7 d. Vilniuje įsikūrė Lietuvos Tolkino brolija, kurios narių  veikla buvo pasaulinio garso britų fentezi meistro Dž.R.R.Tolkino trilogijos bei jo sukurto   literatūrinio   pasaulio propagavimas. Klubas surengė porą Tolkino festivalių. Organizacijoje būta   apie   40   narių.   Planuota   leisti   savo   fenziną,
organizuoti   lietuvišką   fantastikos   žaidimą   paštu “Viduržemio   legendos”   (buvo   parengta   pradžia). A.Tapinui, kuris inicijavo, o vėliau   vadovavo šiai organizacijai, pasitraukus iš aktyvios veiklos fendome, brolijos veikla užgeso.
 

1995 01 23 d. susikūrė Kazlų Rūdos fantastų klubas "Pulsaras". Jam vadovavo Kęstutis Rakauskas. Klubo nariai, kurių būta keletas, kaupė fantastikos bibliotekėlę, filmus, muziką. Klubo nariai 1996 - 1999 m. leido fenziną "Visatos pulsas", 1999 vasarą drauge su Telšių "SF" netoli Kazlų Rūdos surengė "Canclerių sąlėkį". Klubas užgęso apie 2000 m. Plačiau apie klubą bus rašoma skyrelyje "Klubai".