Svetainė startavo...

02/10/2011 19:59

Iki šiol Lietuvoje beveik nebuvo tik Lietuvos fendomo istoriją, fantastinės literatūros ir meno istoriją atspindinčios internetinės svetainės, nes daugelis svetainių, kurios gyvavo anksčiau, ir dabar funkcionuojančios, labiau orientuotos į specifinius dalykus: vieno kurio nors klubo veiklos reprezentavimą, fantastinių ar paprasčiausių lauko žaidimų propagavimą, renginių organizavimą ar paprasčiausią pasibendravimą vienokiomis ar kitokiomis temomis. Kitose svetainėse informacija apie Lietuvišką fendomą yra negausi ir nedažnai atnaujinama. Bene vienintelė išimtis buvo ir yra "Dorado" raganų" svetainė, (beje, sukurta ir administruota ne Lietuvoje ir labiau orientuota į literatūrinę kūrybą, fantastinės dailės ir kitokių menų propagavimą), kurioje greta įvairios publicistikos bei fantastinės literatūros yra sistemingai ir vykusiai pateikta Lietuvos fendomo ir lietuviškos fantastikos apžvalga.

Norėdamas bent kiek užlopyti esamas skyles ir sukūriau šį paprastą tinklalapį, kuriame iš pradžių rasite visko po truputį. Vėliau palaipsniui informaciją gausinsiu. Jei bus besilankančių ir besidominčių, tuomet stengsiuosi  dažniau atnaujinti svetainės medžiagą. Bet svarbiausia  yra  išties džiugu, kad apskirtai čia pasisvečiuojate. Žinoma, nepretenduoju sukurti išsamią fantastikos enciklopediją. Tai bus metraštis, pasakojąs apie periferijos  (provincijos, dažniausiai ne didmiesčių) fantastikos mėgėjų judėjimo istoriją. Apie Vilniaus ir Kauno miestų klubinį judėjimą, Lietuvos rašytojus fantastus, žymius fendomo atstovus bus parašyta tik epizodiškai, nes nesijaučiu esąs tvirtas specialistas, kuris gali detaliai aprašyti ir pateikti viešumon tai ko nematė ir negirdėjo. Todėl svetainėje tik dalinai pateiksiu respublikinės reikšmės įvykius. Kodėl? Nieko nerašyti apie "Dorado" ar "Feniksą", atsiriboti nuo pavienių, tačiau šalies fantastiką įtakojusių asmenybių ar rašytojų fantastų paprasčiausiai negalima. Todėl, kad  Lietuva yra viena, fendomas ir krašto fantastika taip pat yra vienas neatsiejamas darinys. Bet  pats  domėjausi ir tebesidomiu labiau  provincijos arba "smulkiuoju" fendomu,  (negausiais klubeliais, fantastikos mėgėjų būreliais, pavienėmis asmenybėmis) su tuo susijusiais įvykiais ir panašiai. Išimtis - Vilniaus FK "Dorado", Kauno "Fenikso" "oponentai" - klubai gyvavę Kauno mieste, tačiau nepalikę ryškaus pėdsako Lietuvos fendomo gyvenime. 

Baigdamas šį apibendrinantį, svetainės kryptingumą apibūdinantį straipsnelį, linkiu nenusiminti, juolab, kad pats buvau nustebintas, nes išgirdau žinių, kad Lietuvos fendomas žada atgimti (jau yra šiokių tokių požymių). Todėl tikiu, kad šis metraštis neapsiribos vien vakarykščiais įvykiais. Gero ir nenuobodaus Jums skaitymo.

Arnoldas Kalnikas